torsdag 6 september 2012

GATA's Bill Murphy on the JP Morgan Silver Shortage and the next Bullion Bank Run!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar