söndag 28 november 2010

Mad World

SGTbull07 på Youtube har ofta intressanta clip. Detta är ett av dem "The madness of a lost society"

Nordkorea

Nordkorea är ett extremt slutet land. Lägger upp en dokumentär i tre delar från VBS.TV som jag hittade. Intressant.

Del 1


Del 2


Del 3

lördag 27 november 2010

Bilderberg

Lite om eliten som styr världen - Bilderberg gruppen

Mer att läsa om vargavinter

Lägger till lite att läsa om ämnet som SvD skrev om i senaste inlägget

http://helahavetstormar.nu/vargavinter/
http://flutetankar.blogspot.com/2010/11/vargavinter-ar-inte-fimbulvinter.html
http://cornucopia.cornubot.se/2010/11/mer-nao.html#more

Vargavinter

Lägger upp en artikel från SvD, publicerad 25 november 2010. Många talar om den på olika bloggar.

Den nyanlända vintern kan bli lika kall och snöig som den förra.
Ett ovanligt väderfenomen som inföll då råder fortfarande.
Namnet på vårt nya hatobjekt: negativ nordatlantisk oscillation.

Negativ NAO, som det kallas, betyder att kall luft från polartrakterna rasar ner över oss.

Före förra vintern hade det inte hänt på flera decennier.

I stället har en positiv NAO varit standardläget. Varma sydvästvindar som gett milda, nästan snöfria vintrar i Nordeuropa.

– Nu ser det ut precis som förra vintern. Fortsätter det betyder det kyla. Men man vet aldrig när det vänder, säger Per Kållberg, meteorolog och forskare på SMHI.

Meteorologer världen över diskuterar just nu om den negativa NAO:n kommer att hålla i sig.

Den började i december 2009 och har bestått sedan dess. Vilket är den längsta perioden på fyrtio år.

Det är bara på vintern NAO:s är betydelsefull för vädret hos oss. Det är då de varmare Atlantvindarnas bana är avgörande.

– Det fascinerande är att man har känt till det här fenomenet väldigt länge men har ingen aning om varför det uppstår, säger Per Kållberg.

Hur det uppstår vet man däremot:

• Om det finns ett starkt lågtryck över Island och ett starkt högtryck över Azorerna i Atlanten styrs varma sydvästvindar upp mot Nordeuropa. En positiv NAO.

Det innebär varmare och fuktigare väder här samtidigt som Medelhavsområdet får svalare och torrare. Grönland får svalt. Östra USA blir varmare.

• Om hög- och lågtrycken är svagare styr vindströmmarna ner över Sydeuropa som får varmare och fuktigare vinter. En negativ NAO.

Nordeuropa ligger då öppet för kalla luftströmmar från norr och öster. Samtidigt blir det varmare och fuktigare på västra Grönland. Östra USA blir kallare.

– Börjar vintern med en sådan här negativ NAO kan det hänga i ett bra tag till. Det ska bli spännande att följa, säger Per Kållberg.

Det kan finnas fler orsaker till strängare kyla över Nordeuropa, enligt en färsk rapport från två forskare på Potsdams meteorologiska institut.

Paradoxalt nog handlar det om att de stigande globala temperaturerna kan göra vintrarna kallare.

De högre temperaturerna gör att ismassorna i Berents hav norr om Skandinavien minskar. Därmed blir de lägre luftmassorna över havet varmare.

Det kan i sin tur kan orsaka kraftiga avvikelser i de atmosfäriska luftströmmarna.

Enligt forskarnas avancerade datakörningar leder detta till kallare luft över Nordeuropa och norra Asien.

Det kan bli tre gånger så vanligt med extremkalla vintrar i dessa områden, skriver de i senaste Journal of Geophysical Research.

Både Potsdaminstitutet och tidskriften är välrenommerade, konstarerar SMHI:s Per Kållberg.

– Så det finns all anledning att ta deras datasimuleringar på allvar.

torsdag 25 november 2010

tisdag 23 november 2010

True currency

Bra låt och informativt...ha en del av ditt sparande i pengar som inte tappar värde.

söndag 21 november 2010

Spara i silver

Valutakrig, enorma skulder i västvärldens länder. FED´s QE2 kan skapa en inflation som inte setts sedan den i Tyskland efter första världskriget. På banken kommer dina pengar bli mindre värda, spara i silver.

Äkta vara -farligt?

Ett skrämmande reportage om rätten till färsk mat, äkta vara, och hur de multinationella matproducerande företagen lyckats påverka lagstiftningen. I ett land som USA kan man tycka att ett krig mot mat borde vara riktat mot den dåliga, hälsovådliga feta maten. Men icke, kriget förs mot de som vill ha närodlat, färskt, äkta vara.

lördag 13 november 2010

Den nya världsordningen är en krass och omänsklig maktkonstruktion. . Vår värld idag är en gigantisk maktapparat med globala orättvisor där 2% av de förmögnaste äger halva världens tillgångar och 1% av de förmögnaste äger 40%.

Mats Sederholm skriver: Supereliten består av personer med stor ekonomisk eller politisk kraft. Den består av militära ledare och av nyckelchefer och aktiva aktieägare inom några tusental av världens ledande företag. Den nya "supereliten" har inget nationellt ansvar, den har inga uttalade religiösa eller politiska tillhörigheter. Den rör sig i en värld alltmer distanserad från människor och helt utan ett mänskligt ansvar. Den nya världsordningen expanderar sin kontroll genom en globalt ekonomiskt reglerad marknad och genom ett alltmer koncentrerat ägande av media. Den river gränser och berättar nya möjligheterna för människor, om nya globala arbetstillfällen, om frihandeln men förflyttar samtidigt maktkoncentrationen uppåt.

Så hur berör det här just dig?
När makt koncentreras så rivs tidigare gränser, mångfalden utarmas, kontrollen ökar,  människors inflytande över sina liv minskar, samhällsklimatet hårdnar, människor blir räddare, kryper ihop och bevakar sina medborgare hellre än makten. Den nya världsordningen är i full gång, utvecklingen är entydig. Det är en ordning som bygger på en maktapparat som mänskligheten aldrig tidigare sett make till. Det är en värld där ingen till sist orkar bry sig, där skeendena alltmer får sina egna liv. Du är bunden till dem med ett rep och släpas i gruset till synes oförmögen att göra något åt saken.
Om den existerande eliten, som de facto har möjlighet att påverka miljarder människors öden, följer en plan. Är det realistiskt att tro att det skulle finnas en medveten strävan att få kontroll över hela världen?
 Vi kommer att få en världsregering vare sig vi vill ha det eller inte.
Den enda frågan är om världsregeringen kommer att vara
ett resultat av erövring eller konsensus.

James Warburg, skapare av Centralbankssystemet i USA 1950


Vi tackar Washington post, New York Times, Time Magazine och andra
framstående publikationer vars direktörer har suttit med på våra
möten och hållit sitt löfte om att hålla allting hemligt under nästan 40 år.

Vi skulle omöjligen kunna utveckla vår plan för världen om vi
hade utsatts för allmänhetens granskning under de åren.

Men, världen är mer sofistikerad och förberedd för en världsregering.
Den intellektuella eliten och världens bankirers självständighet
på en nivå ovan nationens är säkerligen att föredra framför den
nationella självbestämmanderätten som utövats under tidigare århundraden

David Rockefeller, Council on Foreign Relations.
 


Jesse Ventura ger sig ut på jakt efter sanningen? om Bilderberg gruppen. Det är skrämmande även om bara hälften är sant.

Del 1


Del 2
http://www.youtube.com/watch?v=FcEwmA3MHnQ
Del 3
http://www.youtube.com/watch?v=qAqqRacC7RI
Del 4
http://www.youtube.com/watch?v=CV5qKWDfdbo
Del 5
http://www.youtube.com/watch?v=a3Xb0dDdRdc

Slut på friheten?

Ytterligare en film från inflation.us som ger många tankar. Bröd och skådespel, senaste Hollywood såpan är viktigare än vad som verkligen sker.

Missa inte Meltup

Man kan stilla undra vart vi är på väg.