onsdag 13 juli 2011

Följa trenden i silver

Om man vill följa trenden för silver så är, vid sidan av http://www.tfmetalsreport.com/, BrotherJohnF och SGTbull007 på Youtube måsten.

onsdag 6 juli 2011

GoldSilver.com - The Difference

Debt Free & Interest Free Money

Richard Werner talar om den enda frågan som hittills aldrig tagits upp i Almedalen, trots att den borde tagits upp för länge sedan. Det är pinsamt tyst från våra politiska ledare och ledande media om att staten gett bort sin suveräna rättighet att kontrollera och ge ut nationens penningmängd/valuta. De/vi har gett bort den till privata intressenter som tjänar stora pengar på detta (läs storbankerna)

tisdag 5 juli 2011

Varför skuld när det inte behövs?

Hittade denna tre år gamla insändare i Sydsvenska dagbladet. Jag blir mer och mer undrande varför ingen politiskt parti tar detta på allvar. Detta ÄR demokratins största och viktigaste fråga. Läs och begrunda.

Riksbanken skulle enkelt kunna ge ut den mängd pengar som samhället behöver
för att få en balanserad ekonomi med kontrollerad inflationsnivå. Dessa pengar skulle även kunna sättas i cirkulation utan något krav på skuldsättning. Betänk
för en kort sekund vilka oerhörda lättnader det här skulle innebära för samhällsekonomin. Exakt den här typen av lösningar har existerat tidigare,
bland annat under amerikanska inbördeskriget då Abraham Lincoln gav ut skuldfria pengar för att finansiera kriget. Abraham Lincoln sa så här om statlig penningutgivning:
Privilegiet att skapa och ge ut pengar är inte bara den högsta statliga ensamrätten, utan är statsmaktens största kreativa möjlighet (...) Människorna
kommer att få en valuta lika säker som deras egen statsmakt. Pengar kommer inte längre att vara mänsklighetens härskare, utan bli dess tjänare. Demokrati
kommer att bli starkare än penningmakt.

För att lösa den ekonomiska krisen från grunden bör man börja med en reform av penningsystemet på följande sätt:

1. Riksbanken får ensamrätten att skapa den mängd nya pengar som den anser är nödvändig för samhällsekonomin. Regeringen tillförs de nya pengarna och sätter dem i omlopp genom att spendera dem.

2. Det görs olagligt för andra än Riksbanken att skapa nya officiella pengar. Detta sker genom att bankerna inte längre får ta med inlåningen i balansräkningen.
Därefter blir bankernas uppgift att fungera som mäklare mellan långivare och låntagare. Med en lösning som denna lägger vi grunden till ett betydligt
stabilare samhälle. Människor får anledning att känna trygghet inför politikens och ekonomins långsiktighet. Om vi inte åtgärdar grundproblemen så är det
bara en tidsfråga innan vi är tillbaka i samma krisläge igen.

Nils Fagerberg
ekologisk ekonom och jägmästare
Kåre Olsson
fd ordf JAK medlemsbank
Eva Friman
programdirektör Cemus,
CSD Uppsala
Gustaf Delin
affärsutvecklare och jur kand
Bo Falk
jordbruksekolog
Björn Lindbergsson
teknologie lic
Per Larsson
Kh em

söndag 3 juli 2011

Dept and Banksters

Privata banker skapar på egen hand, och utan kostnad, majoriteten av de pengar som cirkulerar globalt och i vårt samhället. Bankerna kräver ränta på dessa nyskapade pengar som är skapade ur intet och som sedan lånats ut. Det "pengar" som bankerna skapar är i form av kredit/skuld, vilket i kombination med räntan orsakar en obetalbar samhällsskuld. (I grund och botten är den finanskris vi ser nu, globalt, en gigantisk demokratisk kris.)

I Sverige skapas ca 95% av pengarna på detta sätt. Man kan fråga sig varför staten avsagt sig den suveräna att kontrolleras landets valuta. Okunskap? Varför debatteras inte demokratins viktigaste fråga, vem skall ha den suveräna rätten att ge ut ett lands valuta?

Staten hamnar i skuld till de privata bankerna. Därmed tvingas staten i en valsituation mellan att betala av skulderna genom nedskärningar eller höjda skatter, eller att låna mer för att finansiera den fortsatta offentliga verksamheten. Varför sätter staten och våra politiker sig i denna sits utan högljudda protester?

Bara räntebetalningarna för statsskulden var 23 miljarder kronor 2010. Detta för pengar man egentligen inte behöver låna, hade det inte varit bättre om staten själv gav ut skuldfria pengar och använde dessa 23 miljarder till skola och omsorg.

Skuldsättning och offentliga nedskärningar ger en snävare ekonomisk ram och en
allt mindre demokratisk valfrihet. Politikernas otacksamma val handlar i praktiken om att bestämma vem eller vad som ska få mindre pengar framöver. Bristen av förståelse för problemet hos både allmänhet och regering hindrar effektivt att ens inleda en diskussion om hur man ska ta sig ur knipan. Krasst kan man säga att när skuldbördan ökar förlorar demokratin makt. Konstigt nog får jag en bild framför mig av Grekland....

SE FILMEN, DET ÄR EN MÅSTE SE FILM!!!!