torsdag 21 juni 2012

First Official TV Commercial: Woe to you, Oh Earth and Sea


Verichip Corp. RFID Microchip - First Official TV Commercial from Now The End Begins on Vimeo.


"Woe to you, Oh Earth and Sea, for the Devil sends the
beast with wrath, because he knows the time is short...
Let him who hath understanding reckon the number of the
beast for it is a human number, its number is Six hundred and
sixty six."

I left alone my mind was blank
I needed time to think to get the memories from my mind
What did I see can I believe that what I saw
that night was real and not just fantasy

Just what I saw in my old dreams were they
reflections of my warped mind staring back at me
'Cos in my dream it's always there the evil face that twists my
mind and brings me to despair..................................

onsdag 20 juni 2012

Jeff Rubin: Why Your World is About to Get a Whole Lot Smaller

Jeff Rubin är alltid värd att lyssna till.

Thanks to the banksters: Greek Parents Forced To Give Up Children

Chinese Forced AbortionsAn image of a woman who appears to have been beaten and forced to have an abortion is causing outrage on the internet in China. Feng Jiamei was allegedly targeted for being unable to pay a fine for having more than one child. Local authorities say Feng agreed to the abortion.


måndag 18 juni 2012

Kjell Aleklett: Brist på olja - orsak till EU:s ekonomiska kris

ASPO Sverige har lagt ut "Brist på olja - orsak till EU:s ekonomiska kris".ASPO International bildades för 10 år sedan. På jubileet för några veckor sedan höll Kjell Aleklett ett anförande där han utifrån sin nya bok ”Peeking at Peakoil” sammanfattade 10 års arbete som föreläsare och forskningsledare på Globala Energisystem.  Kjell har under åren oförtrutet jobbat på i motvind, för att försöka få  politiker och medborgare att förstå konsekvenserna av peakoil ( som inträffade 2005).  Vad innebär en brist på konventionell olja, crude oil  för samhället, världshandeln, transporterna och livsmedelsförsörjningen.Tidpunkten för peakoil, maximal produktion följde den prognos som presenterades vid bildandet av ASPO 2002.  Bristen på billig olja kommer att bli omtumlande för samhället och en eklut för medborgarna. Vi kommer att tvingas till en annan livsstil vare sig vi vill eller inte.
I ett 20 minuter långt anförande tar Kjell Aleklett upp IEA:s förskönande siffror om framtida oljeproduktion, som  under de 10 år ASPO funnnits reviderats nedåt av IEA. Dessutom beklagar han att IPCC saknat korrekta siffror för att kunna göra trovärdiga beräkningar av utsläppen från  olja, kol och gas. Kjell Aleklett och Globala energisystem menar att det finns inte tillräckligt fossilt bränsle för att  IPCC:s värsta scenarier ska kunna inträffa!

Kjell Aleklett visade också hur EU och OECD-länder minskat sin oljeförbrukning med 15 %,  samtidigt som konsumtionen av olja ökat i motsvarande grad i Kina och Indien och de oljeexporterande länderna. Minskad mängd olja inom EU är en av orsakerna till vår nuvarande ekonomikris, enligt Kjell Aleklett. Jag rekommenderar verkligen läsarna av denna blogg att anslå 20 minuter och titta på denna video.

Powerpoint- bilder finns oxå för nedladdning.