söndag 23 september 2012

Richard Heinberg: Peak Oil, Peak dept

John Mauldin and Jim Rickards discuss the Looming Debt Crisis and the Fiscal Abyss!

De Hjärntvättade Människorna: Ajfån 5Tack till Vidsynt och Flute:
http://vidsynt.wordpress.com/2012/09/21/de-hjarntvattade-manniskorna/
http://flutetankar.blogspot.se/2012/09/en-smartfanesekt.html

Som Flute säger det: 
Jag får associationer till religiösa sekter. Detta exempel tar fram en av de mest absurda yttringarna i vårt samhälles sjuka konsumtionshysteri. 

Eller så talande som Vidsynt uttrycker det:
Tänk om det nu bara om det vore så väl att de endast hade lyckats få rätt på en massa Svagsinga, Hjärntvättade och oerhört Jagsvaga individer till sin butik, som anställda. Att dessa halvfigurer var ett begränsat litet undantag. Nu är tyvärr Enfalden mycket mer utbredd än så. Enfalden är en epidemi som sprider sig som en jävla cancer över hela samhällskroppen och till dess eländiga medborgare. Jag vet faktiskt inte hur många ggr jag hört de senaste veckor från individer som förefaller vara nästan helt friska och normala, Nåja, som på fullt allvar “Måste” köpa/byta in till en I-phone 5, trots att deras nuvarande telefon (givetvis en I-phone4s) fungerar alldeles utmärkt helt utan problem.

GMO: It is a war against the people.

By the way, found this on the Internet: Gematria or gimatria (Hebrew: גימטריה‎ gēmaṭriyā) is a system of assigning numerical value to a word or phrase, in the belief that words or phrases with identical numerical values bear some relation to each other, or bear some relation to the number itself Monsanto in English Gematria Equals: 666 ( m78 o90 n84 s114 a6 n84 t120 o90 )

måndag 3 september 2012

Jim Rogers on the EU, the U S election, and the next big investment opportunity

Criminalizes permaculture

The Oregon government’s criminalization of rainwater collection is exposed in a new mini-documentary by Mike Adams, the Health Ranger. The 14-minute video reveals the “collectivism” agenda behind the absurd idea that the government owns the rainwater that falls on your own property. The video was inspired by the plight of Jackson County, Oregon resident Gary Harrington, who is serving a jail sentence right now for the alleged “crime” of “water theft.” Oregon officials revoked his water right permits, fined him $1500 and threw him in jail for 30 days after accusing him of “stealing public water.” But in reality, Harrington was only engaged in permaculture practices that retain rainwater instead of allowing it to run off your property. The practice of building retaining ponds for capturing rainwater is a fundamental permaculture practice that has been used for centuries to improve sustainability and restore lands that have been stressed by clear-cutting, erosion or climate change. Rainwater collection reduces erosion, attracts wildlife and can help restore dry, arid regions to lush forests. http://www.naturalnews.com/036615_Oregon_rainwater_permaculture.html