lördag 11 december 2010

Samhällets förmåga vid en isstorm

Om Sverige skulle drabbas av en isstorm är samhällets krisberedskapsförmåga bristfällig. Det visar en sammanställning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort på uppdrag av regeringen.

Hela rapporten finns att läsa på MSB´s hemsida
http://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/Samhallets-formaga-vid-en-isstorm/

Senast det hände i Sverige var 1921. Läs gärna denna artikel i DN.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/scenario-gors-over-svensk-isstorm-1.1063494

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar